Lucky's Kleine Letters

Klachtenprocedure, Privacy & Algemene voorwaarden

   

Privacy

Privacy

Lucky Mukky VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, het tegengaan van overkreditering, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Lucky Mukky VOF, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Lucky Mukky VOF, groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Lucky Mukky VOF en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen. Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen over aanbiedingen en producten of diensten van Lucky Mukky VOF, indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Indien u geen commerciƫle informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Lucky Mukky VOF.

Met betrekking tot informatie verkregen van Lucky Mukky VOF, kunt u een brief sturen naar Lucky Mukky VOF, Afdeling Klantenservice, Broeder Josephlaan 11, 2101 EA in Heemstede of een e-mail sturen naar: hallo@luckymukky.nl

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Lucky Mukky VOF te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat Lucky Mukky VOF uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en Lucky Mukky VOF informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.

Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door luckymukky.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen en worden online versleuteld verzonden via een SSL (HTTPS) verbinding.

 

 

Uw persoonsgegevens

1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

2. Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van luckymukky.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van luckymukky.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door personalgifts.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen en worden online versleuteld verzonden via een SSL (HTTPS) verbinding.

4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door luckymukky.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van luckymukky.nl. De klant is te allen tijde gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen.

5. Via de menuoptie Mijn account kunt u uw gegevens wijzigen of verwijderen.